🔴 உஜிலாதேவி தோஷ ஆயில்
🔴 உஜிலாதேவி  தோஷ நிவர்த்தி  ஹெர்பல் ஆயில் 🔴 


   அனைத்து  தோஷங்களையும் நிவர்த்தி செய்யும் உஜிலாதேவி ஹெர்பல் ஆயில்

நவக்கிரகங்களால் மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் சகலவிதமான தோஷங்களையும் துன்பங்களையும் நீக்கி இன்ப வாழ்வுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்து தரும் அனைத்து தோஷ நிவாரண மூலிகை எண்ணெய்.