🔴 ஸ்ரீ சுதர்சன யந்திரம்
      
        பேய்,பில்லி,சூன்யம் தீய சக்திகள் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட  ஸ்ரீ சுதர்சன யந்திரத்தை தொடர்ந்து வழிபடலாம்.

ஆசிரமத்தில் 108 நாள் பூஜை செய்து வழங்கப்படும்