🔴 ஸ்ரீ குருஜி கூந்தல் தைலம்

🔴 ஸ்ரீ குருஜி  கூந்தல் தைலம் 🔴 


   குருஜி கூந்தல் தைலம்  பயன்கள்.
முடி உதிர்வை தடுக்கும்.
கண் சூடு, தலை சூடு குறைகிறது.

பேன், பொடுகு நீக்குகிறது.
இளநரையை தடுக்கிறது.
அடர்த்தியான கூந்தல் வளர உதவுகிறது.